DUMNEZEU, SCRIS ȘI ORAL (Haftara Nițavim 5776)

O aparent minoră particularitate a textului ebraic dă naștere la o întreagă lume de semnificații…

SEMNĂTURI… ETERNE (Nițavim 5775)

Cum pot fi oamenii seduși de idolatrie după ce au ratificat un legământ cu Dumnezeu? Cum sunt generațiile următoare incluse în acea ratificare?

În istoria poporului evreu nu există coincidențe.
Elie Wiesel

Comentarii despre Tora și Haftara

Răspunsuri pe teme iudaice

Ani de activitate a site‑ului

Abonați prin email