LECȚII DESPRE CONDIȚIA UMANĂ (Vezot Habraha 5775)

O incursiune în condiția umană, așa cum se desprinde ea dintr-unul din ultimele versete ale Torei care ne descrie moartea lui Moșe pe Muntele Nebo.

חג סוכות שמח -- Hag Sucot Sameah!

Din înțelepciunea tradiției iudaice

Nu tu trebuie să termini treaba, însă nici nu ești liber să te dezici de ea.
Pirkei Avot 2:21

Comentarii despre Tora și Haftara

Răspunsuri pe teme iudaice

Ani de activitate a site‑ului

Abonați prin email