Comentarii prin email

Abonează-te acum

Hilel spunea: ”Fii dintre discipolii lui Aaron – iubește pacea, aleargă după pace, iubește oamenii și adu-i mai aproape de Tora.”
Pirkei Avot 1:12

Comentarii despre Tora

Răspunsuri pe teme iudaice

Ani de activitate a site-ului