Pericopa săptămânii, iudaism și Tora

Descoperă. Studiază. Înțelege.
ComentariiRăspunsuri

COMENTARII RECENTE

DISPUTA LUI KORAH (Korah 5779)

DISPUTA LUI KORAH (Korah 5779)

În această săptămână, câteva idei și detalii interesante despre un episod tragic din istoria poporului evreu: revolta lui Korah și a cetei sale împotriva lui Moșe, Aaron și, în ultimă instanță, împotriva ordinii instituite de Dumnezeu.

Încă din debutul pericopei Korah, traducerile clasice întâmpină probleme, poate nu majore, însă semnificative. Motivul? Pentru că primul verset al capitolului 16, primul al pericopei, prezintă o dificultate: propoziția pe care o conține este eliptică. Direct din ebraică, ea s-ar traduce ad litteram astfel: ”Korah, fiul lui Ițhar, fiul lui Kohat, fiul lui Levi, a luat, împreună cu Datan și Aviram, fiii lui Eliav și On, fiul lui Pelet, urmașii lui Reuven.” 

Ce a luat Korah textul nu menționează explicit, așa încât comentatorii sunt liberi să ofere interpretări care de care mai variate. Pentru DC, GG și NTR, verbul este interpretat sub forma ”s-au răsculat”, ”s-au răzvrătit” sau ”s-au sculat împotriva lui Moise”, unind astfel într-o singură frază primele două versete ale pericopei. NTR sugerează varianta ”au luat (sau îndrăznit să ia) [două sute cincizeci dintre israeliți] etc.” citește mai mult…

PERICOPA CURENTĂ

Șimon haȚadik spunea: ”Lumea se sprijină pe trei lucruri: pe Tora, pe serviciul divin și pe fapte bune.” — Pirkei Avot 1:2

Ben Zoma spunea: ”Cine este înțelept? Cel care învață de la orice om. Cine este puternic? Cel care își stăpânește instinctele. Cine este bogat? Cel care este mulțumit cu ceea ce are. Cine este onorat? Cel care își onorează semenii.” — Pirkei Avot 4:1

Hilel spunea: ”Fii dintre discipolii lui Aaron — iubește pacea, aleargă după pace, iubește oamenii și adu-i mai aproape de Tora.” — Pirkei Avot 1:12

În istoria poporului evreu nu există coincidențe. — Elie Wiesel

Dacă mâine nu ești un om mai bun decât ești astăzi, ce nevoie ai de ziua de mâine? — Rabi Nahman din Breslov

Hilel spunea: Dacă eu nu sunt pentru mine, cine este pentru mine? Și dacă sunt numai pentru mine, ce sunt? Și dacă nu acum, atunci când? — Pirkei Avot 1:14

Nu vorbesc pentru că am puterea să vorbesc. Vorbesc pentru că nu am puterea să păstrez tăcerea. — Rabinul Avraham Isaac Kook

Comentarii despre Tora, Haftara și rugăciuni
Răspunsuri la întrebări pe teme iudaice
1117
Opinii exprimate de vizitatori
Abonați la comentarii prin email
Ani de la debutul proiectului DvarTora