Pericopa săptămânii, iudaism și Tora

Descoperă. Studiază. Înțelege.
ComentariiRăspunsuri

COMENTARII RECENTE

ÎNVESTIREA KOHENILOR (Tețave 5779)

ÎNVESTIREA KOHENILOR (Tețave 5779)

Veșmintele Marelui Preot (Kohen Gadol), ale celorlalți preoți (koheni), ritualul pentru inaugurarea Tabernacolului, detaliile de construcție a altarului și o scurtă introducere în ritualurile zilnice ale Tabernacolului — iată sumarul pericopei Tețave. Multă descriere, detalii arhitectonice, de construcție, de ritual, și practic niciun fel de narațiune propriu-zisă — asta găsim într-o citire atentă a pericopei din această săptămână.

Ne-am aștepta probabil ca versetele pericopei noastre să fie așadar simple și clare, fără meandre, fără ambiguități, fără nuanțe dificil de deslușit. Însă nici în această pericopă, Tora nu se dezminte, oferindu-ne o întreagă panoplie de detalii și finețuri, care de care mai interesante.

Prima oprire pe care o facem în acest eseu este chiar asupra celui de-al doilea verset al pericopei, versetul 28:2. În el, Dumnezeu îi poruncește lui Moșe să folosească o parte din donația dată de popor și să facă cu ajutorul acelor materii prime בגדי קדש (”bigdei kodeș”) pentru Aaron și fiii săi. Traducerile clasice traduc sintagma prin ”haine sfinte” (DC), ”veșminte sfinte” (BOR, NTR) sau ”sfinte odăjdii” (GG). citește mai mult…

PERICOPA CURENTĂ

Șimon haȚadik spunea: ”Lumea se sprijină pe trei lucruri: pe Tora, pe serviciul divin și pe fapte bune.” — Pirkei Avot 1:2

Ben Zoma spunea: ”Cine este înțelept? Cel care învață de la orice om. Cine este puternic? Cel care își stăpânește instinctele. Cine este bogat? Cel care este mulțumit cu ceea ce are. Cine este onorat? Cel care își onorează semenii.” — Pirkei Avot 4:1

Hilel spunea: ”Fii dintre discipolii lui Aaron — iubește pacea, aleargă după pace, iubește oamenii și adu-i mai aproape de Tora.” — Pirkei Avot 1:12

În istoria poporului evreu nu există coincidențe. — Elie Wiesel

Dacă mâine nu ești un om mai bun decât ești astăzi, ce nevoie ai de ziua de mâine? — Rabi Nahman din Breslov

Hilel spunea: Dacă eu nu sunt pentru mine, cine este pentru mine? Și dacă sunt numai pentru mine, ce sunt? Și dacă nu acum, atunci când? — Pirkei Avot 1:14

Nu vorbesc pentru că am puterea să vorbesc. Vorbesc pentru că nu am puterea să păstrez tăcerea. — Rabinul Avraham Isaac Kook

Comentarii despre Tora, Haftara și rugăciuni
Răspunsuri la întrebări pe teme iudaice
972
Opinii exprimate de vizitatori
Abonați la comentarii prin email
Ani de la debutul proiectului DvarTora