Există o foarte frumoasă și importantă simbolistică în versetele 26:19-22 din pericopa acestei săptămâni. În aceste versete, Tora ne vorbește despre trei fântâni de apă săpate de Ițhak (Isaac) chiar pe locul fântânilor pe care le săpase, cu o generație înainte, tatăl său, Avraham.

Fântânile sunt pomenite ca fiind fântâni ”cu apă vie” (26:19) și se numesc, în ordine, Esek, Sitna și Rehovot. (Pentru o explicație asupra semnificației acestor fântâni în povestea lui Ițhak, precum și în ansamblul poveștii colective a poporului evreu, vă recomand și comentariul din această săptămână al domnului Prim Rabin Rafael Shaffer.)

Numele acestor trei fântâni nu sunt însă întâmplătoare, ci dimpotrivă, ele ne îndeamnă să aruncăm o privire atât în istoria poporului evreu, cât și în modul în care oamenii se cuvine să se poarte unii cu alții.

Esek înseamnă ”ceartă” sau ”dispută”, deoarece acolo s-au înfruntat cu el păstorii din Gherar, contestându-i munca de descoperire și construcție a fântânii și afirmând emfatic: ”a noastră este apa!” (26:20) Deși săparea unei fântâni în deșert este o întreprindere dificilă, Ițhak a decis să și-o asume. Iar după tot efortul, după toată truda, rezultatul final a fost unul departe de așteptări: o fântână distrusă și astupată, relații proaste cu vecinii, ceartă și dispute teritoriale.

Dar, din păcate, cearta nu s-a încheiat aici, ea continuând și în versetul care descrie cea de-a doua fântână, numită Sitna, care înseamnă ”vrăjmășie” sau ”ostilitate”. Nici aici, întreprinderea nu reușește, în ciuda eforturilor lui Ițhak. Un efort de distanțare de conflict, de abandon al primei încercări, a fântânii Esek, și de căutare a unei noi soluții, este întâmpinată de păstorii din Gherar cu un alt act de distrugere, provocare și vrăjmășie. (Ca fapt divers dar foarte semnificativ: numele de Satan – desemnând în iudaism îngerul acuzator care aduce păcatele oamenilor înaintea lui Dumnezeu – provine de la aceeași rădăcină.)

Doar în finalul acestui episod aparent minor, Tora ne oferă și un exemplu de reconciliere și pace. Cea de-a treia fântână, săpată din nou de către Ițhak cu efort și sudoare, primește numele de Rehovot, adică ”locuri largi”, ”căci acum Domnul ne-a dat un loc larg și vor fi roditori în țară.

În comentariul său asupra acestor versete, Ramban (Nahmanide) citează un verset din Ieremia 17:13 care compară Prezența Divină cu ”o sursă de apă vie”. Fântânile săpate de Ițhak (Isaac) – ne spune Ramban – sunt o aluzie la cele trei Temple din Ierusalim, locul fizic de pe pământ în care Prezența Divină sălășluia în mijlocul poporului lui Israel.

Esek, al cărui nume înseamnă ”dispută”, este o aluzie la Primul Templu. Disputa internă dintre triburile lui Israel – unele care îl acceptaseră pe Rehoboam ca urmaș al lui Solomon și altele care îl respinseseră – uciderea profetului Zeharia, conflictul dintre regele Iehoiakim și profetul Ieremia, precum și multe alte episoade de vrajbă internă din acele vremuri au făcut ca Primul Templu să își piardă protecția divină și să fie în final distrus de babilonieni.

Sitna, al cărui nume înseamnă ”ostilitate”, este o aluzie la al Doilea Templu. Reconstruit după încheierea exilului babilonian, acest Templu a fost distrus și el, în anul 70 e.a., de către armatele romane. Conform tradiției iudaice, motivul pentru această distrugere, care a debutat cel mai lung exil la care a fost supus vreodată un popor, a fost sinat hinam, adică ura fără motiv între evrei, chiar între învățați, care nu se mai priveau unul pe altul cu dragoste și respect.

Două fântâni astupate, două momente de dispută, ceartă, ostilitate și vrajbă. Două Temple distruse, două momente de depărtare a Prezenței Divine din sânul lui Israel. Două momente de pierdere a integrității teritoriale, a păcii, a independenței și autodeterminării ca popor.

Prin contrast, a treia fântână, numită Rehovot, adică ”locuri largi”, este o aluzie la cel de-al Treilea Templu, cel care urmează să fie construit odată cu instaurarea Erei Mesianice. Conform acestei metafore, al Treilea Templu urmează să fie construit pe principiul înțelegerii între oameni, pe principiul că fiecare își are locul său în lume, o lume suficient de largă pentru toți. Rehovot, a treia ”fântână cu apă vie”, reprezintă astfel o lume fără amenințări, fără violență, fără dispute și ostilități, fără dușmănie și dorință de distrugere, o lume a păcii și bunei înțelegeri, a respectului și prețuirii vieții tuturor oamenilor.

Să ne ajute Dumnezeu – pentru binele tuturor – ca metafora fântânii din Rehovot să ne inspire către pace, pentru a putea fi cu toții ”roditori pe pământ”.

Șabat Șalom și Hodeș Tov!

Share This
Sari la conținut