Ce este Omerul și cum se numără el?

Conform tradiției, evreii numără fiecare zi între a doua zi de Pesah (Paștele Evreiesc) și ajunul de Șavuot (Sărbătoarea Primirii Torei). Această numărare este făcută imediat după căderea întunericului, adică atunci când o nouă zi începe în calendarul evreiesc. Porunca este în conformitate cu prescripția biblică din Leviticul 23:15-16:

Să numărați pentru voi din ziua următoare zilei de odihnă, din ziua în care aduceți un omer legănat – șapte săptămâni complete să fie. Până în ziua de după cea de șaptea săptămână să fie cincizeci de zile și să aduceți Domnului o nouă ofrandă de mâncare – Leviticul 23:15-16

Înainte de a număra, rostim următoarea binecuvântare:

 

ברוך אתה ה’ אלקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר.
Baruh ata Adonai Eloheinu meleh haolam, așer kideșanu bemițvotav vețivanu al sefirat haOmer.

Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care ne-ai sfințit prin poruncile Sale și ne-ai poruncit în legătură cu numărarea omer-ului.

 

 

Cineva care a uitat să numere omerul într-una dintre seri poate număra în cursul zilei următoare fără a rosti binecuvântarea, continuând apoi în următoarele zile,  cu binecuvântare. Dacă a uitat însă complet o zi, nenumărând nici seara și nici în cursul zilei, rămâne să numere următoarele zile fără a mai rosti însă binecuvântarea.

Omerul este numărat astăzi în amintirea ofrandei de orz care era adusă în Templu și pentru a realiza o conexiune simbolică între eliberarea fizică (Pesah) și eliberarea spirituală (Șavuot). Mai multe detalii despre acest subiect sunt disponibile în acest articol.

Share This
Sari la conținut