La început de ciclu de citire a Torei şi la început de an, un foarte scurt comentariu asupra primelor versete din Geneza… Un comentariu al unui rabin mai puţin cunoscut drept comentator al Torei şi mult mai cunoscut ca posek (rabin care oferă response la diferite întrebări legate de legea mozaică), unul dintre cei mai mari rabini ai vremurilor moderne, deosebit de respectat în întreaga lume şi cu precădere în comunităţile evreieşti din Statele Unite ale Americii (acolo unde a trăit timp de 50 de ani), „Reb Moshe”, gaonul şi rabinul Moshe Feinstein z”l.

În comentariul său asupra versetului 1:8 din Geneza, Raşi (cel mai mare comentator al Torei şi Talmudului din toate timpurile) explică faptul că termentul ebraic „şamaim” (ceruri) este o contracţie de la cuvintele „eş” (foc) şi „maim” (apă). Mai mult, Raşi ne spune şi că, în nemărginita-I putere şi înţelepciune, Dumnezeu a unit focul şi apa – două lucruri care nu pot coexista – şi din acea combinaţie a creat cerurile. De aceea, ni se spune, avem în rugăciunile noastre (chiar în Kadiş) versetul din Iov 25:2 care spune „Cel care face pace [între foc şi apă] în înălţimile Sale […]”.

De ce a ales Dumnezeu să folosească tocmai această combinaţie de elemente care pot fi unite doar prin realizarea unui miracol?

Dumnezeu a dorit de fapt să ne înveţe că unirea elementelor contradictorii este necesară şi face parte integrantă uneori din viaţa noastră de zi cu zi. Atunci când ne definim pe noi înşine, când ne formăm caracterul, nu este suficient doar să ne curăţăm de impulsuri şi idei negative şi să le întărim pe cele pozitive. Trebuie să forţăm cele două categorii să lucreze împreună.

De exemplu, un om poate să încerce să înveţe ce este modestia, educându-se să nu ia în seamă momente în care onoarea sa este lezată. Totuşi, el trebuie să nu uite complet de onoare şi demnitate, pentru a nu uita să o acorde celor din jur. Un alt exemplu: modul în care lucrăm cu banii. Dacă este lăudabil instictul caritabil atunci când este vorba de propriii noştri bani, un om trebuie să fie infinit mai grijului şi mai rezervat atunci când este vorba de banii altuia sau altora. Poţi face acte caritabile cu bani proprii, însă nu cu bani publici, de exemplu. Iar dacă pentru cineva banii nu înseamnă mai nimic (pentru că are prea mulţi şi nu le-a simţit niciodată lipsa), această atitudine se poate traduce şi în lipsa de respect şi interes faţă de proprietatea celor din jur.

Dumnezeu a făcut pace în înălţimile de deasupra noastră. Misiunea noastră, a celor trăitori în această lume, este să facem pace între trăsăturile care ne alcătuiesc. Chiar dacă, în aceeaşi rugăciune de Kadiş, Îi cerem lui Dumnezeu „să facă pace asupra noastră şi asupra întregului Israel”, avem şi noi un rol important de jucat în atingerea acelei păci. Numai atunci când toate trăsăturile de caracter care ne definesc vor fi în armonie – complementându-se şi completându-se una pe cealaltă în slujba dreptăţii şi spiritualităţii – vom putea vorbi cu adevărat despre PACE, pentru noi şi întreaga omenire.

Şabat Şalom!

Share This
Sari la conținut