Aș dori mult Cele Zece Porunci din Exod originale în limba ebraică și apoi traduse în română. Mulțumesc mult de tot.

Iată Cele Zece Porunci în ebraică și română, așa cum apar ele în Exodul 20:1-14 (după cotația iudaică a textului biblic):

וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר

Dumnezeu a vorbit toate aceste cuvinte, spunâne: – Exodul 20:1

PORUNCA 1:

אנכי ה’ אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים

Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. – Exodul 20:2

PORUNCA 2:

לא יהיה לך אלהים אחרים על־פני: לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ: לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי ה’ אלקיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי: ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי

Să nu ai dumnezei ai altora înaintea Mea. Să nu îți faci chip cioplit și nici vreo imagine care este în cerurile de sus sau care este pe pământul de jos sau în apele de sub pământ. Să nu te prosternezi lor și să nu le slujești, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Dumnezeu zelos, care rememorez păcatul părinților asupra copiilor, asupra celei de-a treia și celei de-a patra [generații], celor care Mă urăsc, și arăt milă la mii [de generații], celor care Mă iubesc și care Îmi respectă poruncile.

– Exodul 20:3-6

PORUNCA 3:

לא תשא את שם ה’ אלקיך לשוא כי לא ינקה ה’ את אשר ישא את שמו לשוא

Să nu folosești Numele Domnului, Dumnezeului tău, în van, căci Dumnezeu nu va absolvi pe cel care Îi va  folosi Numele în van. – Exodul 20:7

PORUNCA 4:

זכור את יום השבת לקדשו: ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך: ויום השביעי שבת לה’ אלקיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך: כי ששת ימים עשה ה’ את־השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך ה’ את יום השבת ויקדשהו:

Amintește-ți de ziua a șaptea pentru a o sfinți. Șase zile să muncești și sa îți faci toată munca, dar ziua a șaptea este Șabat pentru Domnul, Dumnezeul tău. Să nu faci nicio muncă – nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici animalul tău și nici convertitul care este între porțile tale; căci [timp de] șapte zile a făcut Domnul cerurile și pământul, marea și tot ce se află în ea și S-a odihnit în ziua a șaptea. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de Șabat și a sfințit-o. – Exodul 20:8-11

PORUNCA 5:

כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשׁר ה’ אלקיך נתן לך

Cinstește pe tatăl tau și pe mama ta, ca să ți se lungească zilele pe pământul pe care Domnul, Dumnezeul tău, ți-l dă ție. – Exodul 20:12

PORUNCA 6:

לא תרצח

Să nu ucizi. – Exodul 20:13

PORUNCA 7:

לא תנאף

Să nu comiți adulter. – Exodul 20:13

PORUNCA 8:

לא תגנב

Să nu furi. – Exodul 20:13

PORUNCA 9:

לא תענה ברעך עד שׁקר

Să nu depui mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. – Exodul 20:13

PORUNCA 10:

לא תחמד בית רעך לא תחמד אשׁת רעך ועבדו ואמתו ושׁורו וחמרו וכל אשׁר לרעך׃

Să nu râvnești la casa aproapelui tău; să nu râvnești la soția aproapelui tău, la sclavul său, la sclava sa, la boul său, la măgarul său și la tot ce este al aproapelui tău. – Exodul 20:14

Share This
Sari la conținut