Primele paragrafe ale pericopei din această săptămână, pericopa Behar, ne vorbesc despre o noțiune care în iudaism poartă numele de șanat șmita – anul ”odihnei” pământului sau anul șabatic. Odată la fiecare șapte ani, Tora poruncește ca pământul Israelului să aibă ”un Șabat de odihnă deplină pentru pământ, un Șabat pentru Domnul” (Leviticul 25:4). În vechime, tot ce creștea de la sine pe pământul Israelului în acest an special era lăsat pentru săraci, culturi noi nu erau plantate și cele existente nu erau semănate sau culese. Acest an de șmita era practicat exclusiv în Israel, pământurile din afara acestuia nefiind supuse aceleiași restricții, din pricina stipulării din versetul 2: ”când veți veni în țara pe care Eu v-o dau”.

La prima vedere, sensul acestei legi a Torei este simplu: pământul trebuie să se odihnească, pentru că există o sfințenie intrinsecă a pământului Israelului, care trebuie onorată și marcată. Însă versetele Torei referitoare la șmita conțin o nuanță problematică. Destinația roadelor din acest an este în beneficiul categoriilor defavorizate ale societății: sărac, străin, orfan, văduvă etc. Cum se împacă datoria de a ajuta aceste categorii de populație cu interdicția de a cultiva pământul? În loc să interzică aratul și semănatul, oare n-ar fi mai potrivit ca Tora să ne oblige tocmai la contrariu, adică la a cultiva pământul cu și mai multă râvnă în anul al șaptelea, tocmai pentru ca săracii să aibă cât mai mult de mâncare în acel an?

Acest conflictul de valori (sau poate vorbim doar despre valori complementare?) nu a trecut neobservat în iudaism. În Talmud (tratatul Hulin 7a), este consemnat că la reîntoarcerea evreilor din exilul babilonian, când pământul Israelului a fost resacralizat, liderii și rabinii acelei vremi au lăsat intenționat anumite porțiuni de pământ nesacralizate, scutindu-le astfel de la interdicția de șmita, tocmai pentru ca săracii să poată avea hrană pe săturate. (Este posibil ca rabinii să fi luat atunci în calcul și creșterea de populație, care sporea și nevoia de hrană.)

Decizia autorităților de atunci este una interesantă. Ambele porunci – și cea de a lăsa pământul pârloagă în anul de șmita din cauza sfințeniei lui, și cea de a ne îngriji de nevoile săracilor – sunt menționate explicit în Tora. Ambele porunci sunt obligatorii, ambele au origine divină. Însă ce facem atunci când valorile care stau la baza acestor porunci sunt în (aparentă) contradicție? Ce alegem?

Porunca de șmita are un aspect preponderent religios, spiritual. Ea vorbește despre sfințenie, despre legătura spirituală dintre pământul Israelului și poporul lui Israel, și – desigur, implicit – și despre legătura între aceste două entități și Dumnezeu, Cel care a promis și a dat pământul Israelului poporului lui Israel. Porunca de a ne îngriji de nevoile săracilor are însă un caracter mai mult social. Desigur, și ea este dată tot de Dumnezeu și are o componentă spirituală, însă aspectul său moral și social este evident.

Pentru omul modern, care adesea ignoră sau pune în plan secundar aspectul religios, poate că alegerea este relativ ușoară. Desigur, probabil că și oamenii de astăzi, în fața aceleiași dileme, în fața aceluiași conflict de valori, s-ar grăbi să ia exact decizia luată de rabini. Dar motivația pentru această decizie, rădăcina ei, s-ar putea să nu fie aceeași. Societatea modernă este adesea homocentristă, afirmând că omul și nevoile lui primează în fața religiei. Mai mult chiar, în zilele noastre, societatea anulează chiar noțiuni legate de religie, spiritualitate sau sfințenie, atunci când ele îndrăznesc măcar să ”atenteze” la drepturile omului modern, laic.

În trecut însă, sacralitatea și spiritualitatea erau privite cu mult mai multă seriozitate. Decizia rabinilor Talmudul de a exclude anumite porțiuni de teren de la obligația de șmita este una absolut revoluționară pentru acele vremuri. Ea era o concretizare a unei profunde înțelegeri nu numai a legii divine, ci și a valorilor pe care ea le afirmă. Sfințenia pământului sau nevoia individului? Talmudul și rabinii săi au știut să creeze un echilibru între aceste idei, un echilibru care să permită legii mozaice să rămână conștientă de toate obligațiile religioase pe care le avem.

În vremurile moderne, problema respectării anului de șmita în Israel a revenit în actualitate. Ca și în trecut, rabinii au fost puși în fața aceleiași dileme (care nu este singulară în legea iudaică). Variantele de răspuns erau: (1) catalogarea noțiunii de șmita ca fiind incompatibilă cu vremurile moderne; (2) impunerea interdicției de șmita în tot Israelul; (3) o cale de mijloc.

Acea cale de mijloc, propusă la finalul secolului 19 de către rabinul Ițhak Elhanan Spektor și apoi promovată și de primul Șef Rabin al Israelului, Rav Kook, poartă în legea iudaică numele de heter mehira (permisiune de vânzare). Ea este un procedeu legal care permite evreilor din Israel să vândă temporar, pe durata anului de șmita, pământul pe care îl dețin, către un neevreu, fapt ce permite continuarea agriculturii în acel an (în ideea că, în conformitate cu Exodul 23:10, doar ”pământul tău”, adică pământ din Israel care are un proprietar evreu, cade sub incidența interdicției de șmita). Un alt procedeu utilizat astăzi este oțar beit din, care permite strângerea recoltei sub supravegherea unui tribunal rabinic, ea fiind mai apoi stocată și distribuită comunității. Și, în final, sub semnul libertății individuale, există și comunități și indivizi din Israel care au o atitudine mai strictă, nefolosind produse agricole din Israel în anul de șmita și bazându-se exclusiv pe importuri.

Ceea ce este însă de netăgăduit este că legea iudaică – din trecut sau din vremuri moderne – este foarte atentă la detalii și aparente conflicte de valori. Ea nu trece cu vederea aceste nuanțe și nici nu se eschivează de la a căuta și găsi soluții optime pentru a crea o cale de mijloc. Iudaismul nu este un sistem binar și nici nu dă înapoi de la a aborda probleme complicate, dileme etice, conflicte interne de valori, sau necesitatea de a adapta reguli vechi la situații noi. Iudaismul este un sistem de valori viu, actual, care nu se arată – după mii de ani de când a fost conceput – rigid și prăfuit, ci dimpotrivă, urmează cu cinste îndemnul divin de vehai bahem, enunțat în Leviticul 18:5: ”Și să păstrați decretele Mele și judecățile Mele, pe care să le facă omul și să trăiască prin ele – Eu sunt Domnul”.

Șabat Șalom!

 

Share This
Sari la conținut